Egyptiska demokratikämpar i Sverige

Egyptiernas ickevåldsrevolution våren 2011 slog världen med häpnad,

men vad händer nu? I dagarna ges chansen att lyssna på några unga,

egyptiska demokratiaktivister om deras personliga syn, förhoppningar och

farhågor.

Den 2-9 september kommer 20 egyptiska vänner till Sverige för att ta delta i

Egyptian- Swedish Dialogue for Active Citizenship del 2. Utbyte började redan

i november 2011 då 25 svenska ungdomar från fredsrörelserna Svenska

Muslimer för Fred och Rättvisa och Kristna Fredsrörelsen gemensamma

ungdomsprojekt Salaams vänner besökte Egypten.

-

Det är en stor ära att få träffa 20 av dem här i Sverige. De har kämpat

och riskerat sin säkerhet eller till och med sina liv för ett fritt och

demokratiskt Egypten. De strävar efter demokrati och är Egyptens

framtid och hoppet om ett bättre samhälle. Vi i Salaams vänner har

samma mål när vi är ute i skolor och utbildar i fred, religionsdialog och

civilkurage, säger Madicken Johansson - en av de ungdomsutbildare

som volontär under våren planerat utbytet och sökt pengar för att

kunna förverkliga det.

 

Utbytet äger rum i Stockholm med avstickare till Malmö, Härnösand och

Umeå mellan den 2 och 9 september.

-

Salaams vänners mål och syfte kommer att bli verklighet genom

att egyptierna kommer hit och att vi får möjlighet att inspirera dem

och de oss till fortsatt fredsarbete, demokratiutveckling och aktivt

medborgarskap, avslutar Madicken Johansson med ett stort leende.

 

För kontakt eller intervju med någon av de deltagande ungdomarna

kontakta Salaams vänners projektledare: kerstin.bergea@krf.se eller 070 412 07 07. 

 

 

 

Fakta/Salaams vänner och utbytet

-

Salaams Vänners två ben:
1 Dialog – Trygga människor skapar trygga samhällen Salaams
vänner vill skapa samtal mellan kristna, muslimer, icke - religiösa
och människor med annan trosuppfattning om de religiösa
traditionerna och deras fredsbudskap, om människors lika värde,
om tolerans för olikheter och utmana uppdelningen mellan "vi "
och "dom ".
2 Civilkurage – Vilken värld vill du leva i? Genom att lära sig praktiskt
ickevåld tror vi i Salaams vänner att man kan bryta med inlärda
mönster av konflikthantering och lära in nya mer konstruktiva,
beteenden. Genom att stärka ungdomars civilkurage bygger vi den
värld vi vill ha.
Salaams vänner är ett samarbete mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

-

Samarbetets syfte är att utbilda unga workshopledare som håller

workshops om fördomar, de olika religionernas fredsbudskap och

civilkurage.

-

Hittills har Salaams vänners workshops nått c:a 2500 skolelever i

Sverige

-

Under utbytet Egyptian- Swedish Dialogue for Active Citizenship

kommer ungdomarna, 20 egyptiska och 15 svenskar att delta i

workshops i demokratiutveckling, träffa riksdagsledamöter och visa

på olika bra förebyggande exempel genom att exempelvis besöka

Fryshuset i Stockholm.

-

Utbytet har fått stöd från bland annat Olof Palmes Minnesfond och

Lunds Missionssällskap.
2012-09-03 @ 19:24:00 Allmänt Kommentarer (0)