LJUS PÅ MEDIS

Lördagen den 11 februari var Salaams vänner med och tände ljuset på Medis! Första veckan i februari har FN utlyst till World Interfaith Harmony Week, en vecka då människor och samfund över hela världen uppmanas att manifestera sin vilja till interreligiös förståelse och fred. För att uppmärksamma detta ordnade ordande nätverket Interreligiöst Fredsforum som både personer från Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa är en del av, den interreliggiösa festivalen Ljus på Medis.

Syftet med Ljus på Medis var att skapa en kreativ mötesplats för människor över trosgränser, något som verkligen infriades. Det blev tydligt från första stund att Ljus på Medis knöt samman det lilla sammanhanget med det stora då festivaldagen inleddes med en presskonferens där Sveriges Interreligiösa Råd under ledning av Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd, presenterade ett gemensamt uttalande om religions- och övertygelsefrihet. Representanter från sju olika samfund var med på plats och undertecknade uttalandet. I Sensus lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm samlades sedan ett 80-tal personer under eftermiddagen för att delta i olika workshops. Det var workshop med Salaams vänner så klart, men man kunde även delta i musikworkshop med musikern Mikael Zifa som har rötter både i Sverige och Demokratiska Republiken Kongo och med Baha’ì musikern Ann-Sofie Wensbo, göra buddhistiska blomsterdekorationer eller diskutera texter om ljus och mörker från den judiska och kristna traditionen.  Det blev en eftermiddag full av oväntade möten och under några timmar kändes det som om hela världen hade samlats i Medborgarhuset i Stockholm. Präster med frimärkskrage gjorde KAOS-övningar tillsammans med hinduer och baha’ì-troende, buddhistiska munkar minglade med tjejer i slöja och killar i turban. I varje hörn av Sensus lokaler pågick det samtal över gränser i en skön stämning av nyfikenhet och kreativitet.

 

Dagen avslutades med en gemensam ljusmanifestation på Medborgarplatsen full med sång som Mikael Zifa ledde. Texter om ljus från sex stycken olika religiösa traditioner lästes upp som en vacker meditation där olika språk och olika traditioner vävdes samman till en gemensam bön för fred och ljus. Avslutningsvis tändes en thailändsk ljuslykta som seglade upp över torget och upp över hustaken på Söder som en påminnelse om vår gemensamma strävan efter fred och om ljuset som lyser i oss alla och för oss alla.

 

Många ljus, både inre och yttre, tändes under Ljus på Medis och förhoppningsvis kommer arrangemanget att göras om lagom till World Interfaith Harmony Week nästa år. Här är det lilla manifest som deltagarna i Ljus på Medis samlades kring:

 

Vi tänder ljus på Medis

Ljus för att se varandra och för att bättre förstå varandra

Ljus som visar oss mångfalden och enheten

Vi kommer från olika religiösa traditioner

vi har olika språk och olika vägar

Ljuset brinner i oss alla och för oss alla

Ljuset brinner för vår strävan efter det goda

och för vår vilja att älska vår nästa

Ljuset brinner för vår strävan efter fred

Vi tänder ljus på Medis

2012-02-29 @ 10:03:29 Allmänt Kommentarer (0)